Autorská práva a obchodní podmínky

Autorská práva

© 2003 – 2017 Mario Sikora, www.mariosikora.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto webové stránky vydal a udržuje Mario Sikora. Pokud není uvedeno jinak, kompletní text, fotografie a další informace na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Maria Sikory. Jaké-koli manipulování s obsahem webu bez písemného souhlasu autora je zakázáno.
V případě, že budete mít o některou s fotografii zájem, kontaktujte mne prosím.

Cookie

Na tomto webu používáme k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a obsluze zobrazování reklam soubory cookie.

Právní dodatek

Upozorňujeme, že informace o softwaru a hardwaru jsou z části přebírány zejména od třetích stran, od prodejců a výrobců. Informace tedy nelze v žádném případě interpretovat jako prohlášení o vhodnosti daného produktu. Uvedené informace jsou pouze informativní a všeobecné. Mohou tedy obsahovat gramatické a technické nepřesnosti. Nelze tedy garantovat věcnou správnost informací. Majitel internetových stránek a domény www.mariosikora.cz, Mario Sikora (dále majitel internetového obsahu) nenese vůči žádné jiné straně odpovědnost za přímé či nepřímé, i jiné následné ztráty způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek. Majitel internetového obsahu ani jiné zúčastněné osoby zároveň nenesou vůči jiné straně odpovědnost za případný ušlý zisk či další ztráty. Majitel internetového obsahu ani zúčastněné osoby neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.
Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny v profesionální produkci, tedy prezentují nejvyšší možné balíčky služeb, včetně vizážistky, stylistky, kulis, doplňků a profesionální retuše (manipulace barev, korekce, atd…).

Objednávka

Objednávku foto-služeb lze realizovat e-mailem nebo telefonicky.
Dodání fotografií – obvykle 2 – 6 týdny, u svatební fotografie a videa 3 – 8 týdnů.
Objednavatel bere na vědomí, že fotografie jsou upraveny v mém osobitém stylu, nelze očekávat jiný druh úprav.
Náhledy a neupravené fotografie nejsou zasílány!
Platba – předem na účet. Nejpozději v den focení.
Dohoda:
a) Objednavatel a zhotovitel vymezeni ve faktuře.
b) Objednavatel souhlasí se shrnutím objednávky. Po uhrazení se objednávka stává závazná, a zhotovitel (fotograf) plně rezervuje datum svatby pro objednavatele, v rozsahu hodin dohodnutém.
c) Objednavatel je povinen splnit veškeré náležitosti včetně úhrady platby ve stanovený termín uvedený na fakturách.
d) Zhotovitel, se zavazuje, zhotovit fotografie v daný termín ve výše uvedeném rozsahu. Rozdělení a styl fotografií je v režii zhotovitele, pokud není písemně jinak uvedeno.
e) Zhotovitel se zavazuje dodat fotografie elektronicky ve stanovený termín.
f) V případě zrušení objednávky (vyjma svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 1000,- KČ z celkové ceny. V případě zrušení objednávky (pouze u svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 3000,- KČ z celkové ceny. Rozdíl částek bude navrácen do 14-ti pracovních dnů na účet objednavatele.
g) V případě zrušení ze strany zhotovitele (fotografa), dojde k vrácení celé částky do 14-ti pracovních dnů, pokud objednavatel nebude souhlasit s určeným náhradním termínem nebo zajištěním náhradního zhotovitele (fotografa).
h) Objednavatel uděluje souhlas k užití fotografií na prezentacích zhotovitele, pro ukázku práce.
Cestovné z Třince do Prahy, z Třince do Brna, z Třince do Olomouce a z Třince do Pardubic neúčtuji! Platí jen pro zmíněná města. Dále účtuji 5kč/km.

Spolupráce

U Vámi zaslaných článků si vyhrazujeme právo odmítnutí zveřejnění konkrétních příspěvků.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.