+ 420 733 290 035 info@mariosikora.cz

Info

AUTORSKÁ PRÁVA

AUTORSKÁ PRÁVA
© 2003 – 2024 Mario Sikora, mariosikora.cz, mariosikora.art, mariosikoraone.com. Všechna práva vyhrazena.
Tyto webové stránky vydal a udržuje Mario Sikora. Pokud není uvedeno jinak, kompletní text, fotografie a další informace na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Maria Sikory. Fotografie koncertů a hudebníků jsou řádně akreditovány pořadately koncertů a festivalů, foceny pro časopisy a redakční činnost Maria Sikory. Jaké-koli manipulování s obsahem webu bez písemného souhlasu autora je zakázáno. V případě, že budete mít o některou s fotografii zájem, kontaktujte mne prosím.

 

INFO

COOKIE

Na tomto webu používáme ke zdokonalování a poskytování služeb, analýze návštěvnosti soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají tak uživateli poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookies se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací, jako jsou nákupní vozíky, a k poskytnutí anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookies zpravidla zlepšují prohlížení stránek. Můžete však upřednostnit vypnutí souborů cookies na těchto i ostatních stránkách. Nejúčinnější způsob, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám podívat se do nápovědy svého prohlížeče nebo na webovou stránku o modulech cookies , která nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče.

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů.
V případě, že jste návštěvníkem mého blogu, poskytujete mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů je Mario Sikora
Správcem osobních údajů je Mario Sikora, IČ: 05219361, který provozuje webové stránky mariosikora.cz, mariosikora.art, mariosikoraone.com. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč?
Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat co nejkvalitnější obsah. Jednotlivé důvody zpracování:
– poskytování služeb
– vedení účetnictví
Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.
Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám
Abych mohl měřit, jak se vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžete kontaktovat?
Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: info@mariosikora.cz nebo na prostřednictvím kontaktu či sociálních sítí v menu (Info & Kontakt).

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečil vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@mariosikora.cz.

Máte právo na informace, které si právě teď procházíte.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
V takovém případě provedu výmaz veškerých vašich osobních údajů ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaj nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018

 

PRÁVNÍ DODATEK

Upozorňujeme, že informace o softwaru a hardwaru jsou z části přebírány zejména od třetích stran, od prodejců a výrobců. Informace tedy nelze v žádném případě interpretovat jako prohlášení o vhodnosti daného produktu. Uvedené informace jsou pouze informativní a všeobecné. Mohou tedy obsahovat gramatické a technické nepřesnosti. Nelze tedy garantovat věcnou správnost informací. Majitel internetových stránek a domény mariosikora.cz, mariosikora.art, mariosikoraone.com, Mario Sikora (dále majitel internetového obsahu) nenese vůči žádné jiné straně odpovědnost za přímé či nepřímé, i jiné následné ztráty způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek. Majitel internetového obsahu ani jiné zúčastněné osoby zároveň nenesou vůči jiné straně odpovědnost za případný ušlý zisk či další ztráty. Majitel internetového obsahu ani zúčastněné osoby neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.
Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny v profesionální produkci, tedy prezentují nejvyšší možné balíčky služeb, včetně vizážistky, stylistky, kulis, doplňků a profesionální retuše (manipulace barev, korekce, atd…).

 

VOP

INFORMACE K PLATBÁM

Přijímám platby pouze provedené bankovním převodem. Tyto platby nepodléhají zákonu o EET. Je to z toho důvodu, že tyto platby se již v současnosti vyznačují vysokou mírou průkaznosti a dohledatelnosti. Tyto platby jsou evidovány bankami, které mají za povinnost vydat na žádost Finanční správy výpis z účtu. Vše je tedy transparentní.

 

CENA

Cena focení, kurzu, workshopu či konzultace je uváděna vždy za jednoho účastníka. Uvedená cena je za lektorskou či fotografickou činnost, může být tedy v případě výběru lokace účtováno ještě dopravné nebo v případě kurzu Art s modelkou či focení, cena za prostory, či nadstandardní modelku/modela. O všech náležitostech budete informování písemně a předem. V případě doobjednání fotografií k základní objednávce, je expedice možná až při plném doplacení doplatku.

 

VOP – Fotoslužby

1) Objednávka a předmět zhotovení díla
a) Předmětem je zhotovení fotografií či lektorská činnost (zhotovitelem, fotografem), pro zákazníka (objednavatele).
b) V rámci objednávky či před ní, je k dispozici bezplatná konzultace o potřebách objednavatele, o max. rozsahu 1h. V delším rozsahu je již účtována konzultace dle ceníku.
c) Objednávku fotoslužeb lze realizovat e-mailem nebo telefonicky, odesláním objednávky objednavatel souhlasí s VOP.
d) Fotografie jsou zhotoveny na základě objednávky.
e) Hotové fotografie jsou dodány obvykle mezi 2 – 8 týdny. Standardně ve formátu JPG, JPEG. Formát TIFF je možné poptat na základě písemné žádosti v rámci objednávky. Předány jsou přes šifrované rozhraní.
f) Všechny fotografie jsou upraveny, rozsah je uveden v objednávce či ceníku. Dále objednavatel bere na vědomí, že fotografie jsou upraveny v osobitém stylu fotografa, nelze očekávat jiný druh úprav.
g) Náhledy jsou poskytnuty pouze u vybraných služeb, u niž je to uvedeno, standardně nejsou zasílány. Neupravené fotografie (RAW) neposkytuji.
h) Platba – předem na účet. Nejpozději v den focení.
ch) Kompletní ceník či kalkulace je na zaslání – e-mailem.

2) Rozšiřující informace a reklamace
a) Při fotografování v placených místech či lokacích (interiéry, ateliéry, zahrady, zámky a jiné), či nutnosti parkovat na placených místech je částka přičtena k objednávce, objednavateli. Není tedy součásti ceny v ceníku, ale součásti dodatečné kalkulace. Může být dopočtená v den focení. Splatnost je do 7 dnů na účet zhotovitele.
b) Fotografie jsou zálohovány po dobu min. 4 měsíců. Delší lhůta není garantována.
c) Předpoklad ke zhotovení fotografií dle objednávky, je řádná spolupráce, komunikace a dodržování pokynů zhotovitele, případně týmem zhotovitele.
d) V průběhu zhotovování fotografií je zakázáno pořizovat audio, video či foto záznam práce fotografa. V rámci fotografických workshopů je povelen foto záznam.
e) Nevhodné a urážlivé chování objednavatele a osob, jež jsou předměty fotografií, může být důvodem k okamžitému ukončení prací zhotovitele. Dodána bude tedy jen ta část, která byla do té doby zhotovena a samotné dílo bude předáno, bez snížení smluvené ceny.
f) Stejně tak to platí u kurzů a fotografických workshopů, v případě nevhodné a urážlivé chování objednavatele a osob účastných může být kurz či workshop ukončen, v případě skupinových, může být tato osoba vykázána, bez snížení smluvené ceny.
g) Fotografie podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Bez písemného souhlasu, není tedy dovoleno fotografie prodávat třetím osobám, případné náhledy zhotovitele publikovat, či jinak manipulovat s výslednými fotografiemi. Vlastníkem autorských práv je zhotovitel, Mario Sikora.
h) Fotografie pořízeny na kurzech a workshopech je možno užít ke své prezentaci. U fotografií uvádět popisek: NázevKurzuWorkshopu s Mariem Sikorou, www.mariosikora.cz
ch) Úprava vizáže či vlasového stylingu je možná pouze na základě písemné dohody před focením. Tyto služby zajišťují profesionálové a veškeré práce a reklamace se řídí jejich reklamačním řádem.
i) Nadstandardní úpravy fotografií je možné doobjednat ke službám, nejpozději však v den focení – spadají do nich: zeštíhlení, odstranění pupínků či jiných prvku jako tetování, trčících oděvů, drobných vlasů, bělení zubů apod.. V ceníku je uvedena tato služba jako Další fotografie, pokročilá retuš.
j) Další nadstandartní úpravy jako změna pozadí, manipulace či příprava pro kampaně a jiné, je předáváno již grafickému studiu. Tyto služby zajišťují profesionálové a veškeré práce a reklamace se řídí jejich reklamačním řádem.
k) Reklamace elektronicky dodaných fotografií je možná na základě hrubé neostrosti, pokud to není však předmětem zhotovení díla. Osobitý styl fotografa či nespokojenost s tímto stylem není důvodem k reklamaci.
l) Stejně není důvodem k reklamaci nespokojenost se svým vzhledem. Lze využít profesionály, kteří jsou k dispozici – MuA, vlasoví stylisté a jiní. Objednávka této služby je potřeba dopředu písemně a řídí se podmínky a reklamačním řádem těchto služeb.
m) Reklamace tištěných fotografií je možná jen na základě viditelné tiskové chyby, slepení fotografií či stránek, pruhů na fotografii či viditelných škrábanců. Reklamovat nelze barevnosti, světlo či tmavost výsledných fotografií.
n) Reklamace dodání fotografií je možné, pokud není dodržen časový rámec, do 8 týdnů od data focení pro elektronické fotografie a 9 týdnů od data focení pro tištěné fotografie. Nedodržení tohoto rámce je důvodem ke snížení ceny objednávky o 5 procent za každý započatý týden nad rámec. Maximálně však celé částky, ponížené o výdaje spojené s focením. Reklamovat časový rámec nelze, u elektronické fotografie a tištěné fotografie v případě objednávky nadstandartních služeb a úprav, které jsou časově náročné, a nebo těch jež jsou předány externím grafickým studiím a je potřeba přičíst jejich časový rámec na zhotovení a řídit se jejím obchodním a reklamačním řádem. Dále si vyhrazuji si právo při nečekaných událostech jako je např. nemoc, vyšší moc, dobu prodloužit – o této skutečnosti budete neprodleně informování.

3) Rozšiřující informace – Svatby

a) Ideální světlo pro zhotovení fotografií párových je ráno před obřadem nebo večer. Světlo v poledni nebo odpoledne, kdy svítí nejvíce světlo, není vhodné ke zhotovení fotografií, je potřeba hledat stinná místa, či interiéry. V opačném případě, mohou být na fotkách nepěkné stíny či přepaly. Proto je dobré na to pamatovat.

b) Využívám techniku s kterou lze fotit i za nepříznivých podmínek. Však v případě deště, je dobré myslet na náhradní lokaci, kterou můžeme použít. Tak ať nemáte třeba šaty či oblek od deště či jiných povětrnostních vlivů zašpiněn. 

4) Dohoda
a) Objednavatel a zhotovitel vymezeni ve faktuře.
b) Objednavatel souhlasí se shrnutím objednávky. Po uhrazení se objednávka stává závazná, a zhotovitel (fotograf) plně rezervuje datum focení pro objednavatele, v rozsahu hodin dohodnutém.
c) Objednavatel je povinen splnit veškeré náležitosti včetně úhrady platby ve stanovený termín uvedený na fakturách.
d) Zhotovitel, se zavazuje, zhotovit fotografie v daný termín ve výše uvedeném rozsahu. Rozdělení a styl fotografií je v režii zhotovitele, pokud není písemně jinak uvedeno.
e) Zhotovitel se zavazuje dodat fotografie elektronicky ve stanovený termín.
f) V případě zrušení objednávky (vyjma svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 5000,- KČ z celkové ceny, pokud není rezervační částka dohodnuta jinak, např. smlouvou, v tom případě je storno poplatek ve výši sjednané ceny – tzv. rezervační částky. V případě zrušení objednávky (pouze u svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 7500,- KČ z celkové ceny. Rozdíl částek bude navrácen do 14-ti pracovních dnů na účet objednavatele. V případě zrušení objednávky v den focení nebo nedostavení se na focení propadá celá částka. Na další focení či kurz (workshop) je nutné se znovu objednat a uhradit celou částku.
g) V případě zrušení ze strany zhotovitele (fotografa), dojde k vrácení celé částky do 14-ti pracovních dnů, pokud objednavatel nebude souhlasit s určeným náhradním termínem nebo zajištěním náhradního zhotovitele (fotografa).
h) V případě způsobení škody na technice či jiném vybavení dodavatele, objednavatelem či osobami zúčastněnými focení či kurzu (workshopu), je objednavatel povinen neprodleně uhradit škodu v plné výši, nejpozději do 72 hodin od vzniklé škody.
ch) Objednavatel uděluje souhlas k užití fotografií k prezentaci zhotovitele.
j) Cestovné je účtováno 10kč/km nebo smluvní kalkulací.

 

VOP – STORNO PODMÍNKY pro KURZY A WORKSHOPY

Tak by vše fungovalo a hrálo jak má, je potřeba stanovit pravidla.
Rozumím tomu, že může nastat nečekaná událost. Stejně tak, prosím o pochopení, že pokud kurz zrušíte méně než 14 dní předem, nemohou být navráceny peníze za kurz, workshop či konzultaci. Je to dáno provozními náklady, plánováními a určitým počtem účastníků.

Pokud přesto potřebujete z vážných důvodů zrušit kurz, ve výše uvedené lhůtě, mohou nastat tyto situace:
– Na kurz pošlete za sebe náhradníka.
– Domluvíme se na novém termínu, za symbolický poplatek 500 KČ. Pokud takový kurz bude k dispozici.
– Kurzovné propadne.
Děkuji za pochopení a věřím, že se na kurzu potkáme, či uvidíme a uslyšíme a nebudou výše uvedené situace nastávat.

Ze strany zhotovitele: Přesunutí termínu kurzu (workshopu) na jiné datum není důvod k navrácení platby. Důvodem k navrácení celé platby je úplné zrušení kurzu či workshopu zhotovitelem a to bez náhradu termínu.
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel služeb a prodávající společnost Mario Sikora se sídlem Dukelská 997, Třinec, IČO: 05219361, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise najdete zde.

 

SOUHLAS a ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

Platné od 1. 6. 2021

Vytvořme společně něco jedinečného

CZ · EN
Kde fotím

Česko, Celosvětově

Telefon

+420 733 290 035