+ 420 733 290 035 info@mariosikora.cz

INFO

AUTORSKÁ PRÁVA

AUTORSKÁ PRÁVA
© 2003 – 2021 Mario Sikora, mariosikora.cz, mariosikora.art. Všechna práva vyhrazena.
Tyto webové stránky vydal a udržuje Mario Sikora. Pokud není uvedeno jinak, kompletní text, fotografie a další informace na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Maria Sikory. Jaké-koli manipulování s obsahem webu bez písemného souhlasu autora je zakázáno.
V případě, že budete mít o některou s fotografii zájem, kontaktujte mne prosím.

INFO

COOKIE

Na tomto webu používáme ke zdokonalování a poskytování služeb, analýze návštěvnosti soubory cookie. Více zde.

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

PRÁVNÍ DODATEK

Upozorňujeme, že informace o softwaru a hardwaru jsou z části přebírány zejména od třetích stran, od prodejců a výrobců. Informace tedy nelze v žádném případě interpretovat jako prohlášení o vhodnosti daného produktu. Uvedené informace jsou pouze informativní a všeobecné. Mohou tedy obsahovat gramatické a technické nepřesnosti. Nelze tedy garantovat věcnou správnost informací. Majitel internetových stránek a domény www.mariosikora.cz, Mario Sikora (dále majitel internetového obsahu) nenese vůči žádné jiné straně odpovědnost za přímé či nepřímé, i jiné následné ztráty způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek. Majitel internetového obsahu ani jiné zúčastněné osoby zároveň nenesou vůči jiné straně odpovědnost za případný ušlý zisk či další ztráty. Majitel internetového obsahu ani zúčastněné osoby neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.
Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny v profesionální produkci, tedy prezentují nejvyšší možné balíčky služeb, včetně vizážistky, stylistky, kulis, doplňků a profesionální retuše (manipulace barev, korekce, atd…).

VOP

INFORMACE K PLATBÁM

Přijímám platby pouze provedené bankovním převodem. Tyto platby nepodléhají zákonu o EET. Je to z toho důvodu, že tyto platby se již v současnosti vyznačují vysokou mírou průkaznosti a dohledatelnosti. Tyto platby jsou evidovány bankami, které mají za povinnost vydat na žádost Finanční správy výpis z účtu. Vše je tedy transparentní.

CENA

Cena focení, kurzu, workshopu či konzultace je uváděna vždy za jednoho účastníka. Uvedená cena je za lektorskou či fotografickou činnost, může být tedy v případě výběru lokace účtováno ještě dopravné nebo v případě kurzu Art s modelkou či focení, cena za prostory, či nadstandardní modelku/modela. O všech náležitostech budete informování písemně a předem.

VOP – Fotoslužby

Objednávku fotoslužeb lze realizovat e-mailem nebo telefonicky.

Dodání fotografií – obvykle 2 – 8 týdny.
Objednavatel bere na vědomí, že fotografie jsou upraveny v mém osobitém stylu, nelze očekávat jiný druh úprav.
Náhledy a neupravené fotografie nejsou zasílány!
Platba – předem na účet. Nejpozději v den focení.
Dohoda:
a) Objednavatel a zhotovitel vymezeni ve faktuře.
b) Objednavatel souhlasí se shrnutím objednávky. Po uhrazení se objednávka stává závazná, a zhotovitel (fotograf) plně rezervuje datum focení pro objednavatele, v rozsahu hodin dohodnutém.
c) Objednavatel je povinen splnit veškeré náležitosti včetně úhrady platby ve stanovený termín uvedený na fakturách.
d) Zhotovitel, se zavazuje, zhotovit fotografie v daný termín ve výše uvedeném rozsahu. Rozdělení a styl fotografií je v režii zhotovitele, pokud není písemně jinak uvedeno.
e) Zhotovitel se zavazuje dodat fotografie elektronicky ve stanovený termín.
f) V případě zrušení objednávky (vyjma svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 3000,- KČ z celkové ceny, pokud není rezervační částka dohodnuta jinak, např. smlouvou, v tom případě je storno poplatek ve výši sjednané ceny – tzv. rezervační částky. V případě zrušení objednávky (pouze u svatební a komerční fotografie) ze strany objednavatele před termínem, činí storno poplatek 5000,- KČ z celkové ceny. Rozdíl částek bude navrácen do 14-ti pracovních dnů na účet objednavatele. V případě zrušení objednávky v den focení nebo nedostavení se na focení propadá celá částka.
g) V případě zrušení ze strany zhotovitele (fotografa), dojde k vrácení celé částky do 14-ti pracovních dnů, pokud objednavatel nebude souhlasit s určeným náhradním termínem nebo zajištěním náhradního zhotovitele (fotografa).
h) V případě způsobení škody na technice či jiném vybavení dodavatele, objednavatelem či osobami zúčastněnými focení, je objednavatel povinen neprodleně uhradit škodu v plné výši.
ch) Objednavatel uděluje souhlas k užití fotografií na prezentacích zhotovitele, pro ukázku práce.
j) Cestovné je účtováno 10kč/km nebo smluvní kalkulací.

VOP – STORNO PODMÍNKY pro KURZY A WORKSHOPY

Tak by vše fungovalo a hrálo jak má, je potřeba stanovit pravidla.
Rozumím tomu, že může nastat nečekaná událost. Stejně tak, prosím o pochopení, že pokud kurz zrušíte méně než 14 dní předem, nemohou být navráceny peníze za kurz, workshop či konzultaci. Je to dáno provozními náklady, plánováními a určitým počtem účastníků.
Pokud přesto potřebujete z vážných důvodů zrušit kurz, ve výše uvedené lhůtě, mohou nastat tyto situace:
– Na kurz pošlete za sebe náhradníka.
– Domluvíme se na novém termínu, za symbolický poplatek 500 KČ. Pokud takový kurz bude k dispozici.
– Kurzovné propadne.
Děkuji za pochopení a věřím, že se na kurzu potkáme, či uvidíme a uslyšíme a nebudou výše uvedené situace nastávat.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel služeb a prodávající společnost Mario Sikora se sídlem Dukelská 997, Třinec, IČO: 05219361, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise najdete zde.

SOUHLAS a ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.